Somerville Medical Centre

69 Gorsey Lane, Wallasey, Merseyside, CH44 4AA

Telephone: 0151 638 9333

cmicb-wi.gatekeeperN85024@nhs.net

Sorry, we're closed

Polish

KRAJOWA SŁUŻBA ZDROWIA (NHS)
Ta ulotka wyjaśnia funkcjonowanie brytyjskiej Krajowej Służby Zdrowia
(National Health Service, NHS).
NHS zapewnia powszechną opiekę zdrowotną w Wielkiej Brytanii i jest
finansowana z podatków. Ubiegający się o azyl mają bezpłatny dostęp do
NHS podczas rozpatrywania ich podań lub odwołań. Aby otrzymać bezpłatne
leki, pomoc dentystyczną, badanie oczu i pewne typy okularów, potrzebny jest
formularz HC2, który można uzyskać w Krajowej Służbie Pomocy
Ubiegającym się o Azyl (National Asylum Support Service, NASS).
Żaden pracownik NHS – lekarz, pielęgniarka, tłumacz itd. – nie udostępni
informacji o Tobie żadnej innej osobie czy organizacji bez Twojego
pozwolenia. Opieka medyczna jest poufna i nie wpłynie w żaden sposób na
decyzje dotyczące Twojego podania o azyl.
Gdzie mogę uzyskać pomoc medyczną?
Jeżeli jesteś chory(a) lub masz obawy co do swojego stanu zdrowia czy stanu
zdrowia członka rodziny, udaj się do miejscowego lekarza rodzinnego
(General Practitioner, GP). Przychodnia lekarska nazywa się tu „Surgery” lub
„Health Centre”.
Zarejestruj się u lekarza możliwie szybko, aby móc uzyskać pomoc
medyczną, kiedy zajdzie potrzeba. Aby się zarejestrować, należy podać imię
i nazwisko, datę urodzenia, adres i – jeżeli masz telefon – numer telefonu.
Twój pracownik socjalny (support worker), który pomógł Tobie wprowadzić się
do mieszkania, jest zorientowany w procedurach rejestracji.
Niektórzy lekarze rodzinni poddają wszystkich nowych pacjentów badaniu.
Zwykle takie badanie przeprowadza pielęgniarka. Jest ważne dotrzymanie
terminu badania, nawet jeżeli nic Tobie nie dolega.
Jeżeli nie uda się Tobie zarejestrować, zwróć się o pomoc do miejscowego
Primary Care Trust.
Jak uzyskać termin do lekarza?
Przed wizytą u lekarza lub pielęgniarki w przychodni zwykle potrzebne jest
uzyskanie terminu, osobiście lub telefonicznie. Możesz poprosić o termin u
lekarza/pielęgniarza określonej płci, lecz nie zawsze będzie to możliwe.
Oczekiwanie na termin w przypadkach mniej pilnych może wynieść parę dni.
Jeżeli jesteś zdania, że Twoja sprawa wymaga bezzwłocznej konsultacji
lekarskiej, powiedz o tym w recepcji podczas ustalania terminu – pacjenci z
pilnymi problemami są przyjmowani w miarę możliwości tego samego dnia.
Jeżeli lekarz jest zdania, że jesteś zbyt chory(a), aby osobiście przyjść do
przychodni, przyjdzie do Ciebie do domu.
Termin u lekarza trwa 5-10 minut. Każdy członek rodziny potrzebuje
odrębnego terminu do lekarza.
Zadbaj o to, aby przybyć do lekarza punktualnie. Jeżeli nie jesteś w stanie
przybyć, musisz odwołać termin.
Co robić, jeżeli nie mówię po angielsku?
Jeżeli potrzebujesz tłumacza, powiedz recepcjonistce podczas uzgadniania
terminu. Podaj swój język i recepcjonistka zamówi osobiste lub telefoniczne
usługi tłumacza. Zrozumienie między Tobą i lekarzem jest nieodzowne do
postawienia właściwej diagnozy.
Kto współpracuje z lekarzem rodzinnym?
• Pielęgniarki – w Wielkiej Brytanii są one bardzo wysoko kwalifikowane.
Wykonują one wiele czynności, m.in. szczepienia, udzielanie porad w
zakresie środków antykoncepcyjnych, chorób chronicznych (np. cukrzyca)
czy ogólnych porad zdrowotnych.
• Położne opiekują się kobietami ciężarnymi i ich noworodkami. Opiekę
przedporodową nazywa się tu „ante-natal”, a poporodową – „post-natal”.
• Pielęgniarki/pielęgniarze środowiskowi (health visitors) specjalizują się w
zdrowotnej opiece nad dziećmi i ich rodzinami, pomagając ludziom w
zachowaniu dobrego zdrowia. Być może jedna/jeden z nich odwiedzi cię
w domu.
Co robić, jeżeli potrzebuję lekarza-specjalisty?

Lekarz rodzinny zaspokaja większość potrzeb medycznych. On decyduje, czy
potrzebne jest skierowanie do specjalisty lub do szpitala. Na przyjęcie przez
specjalistę trzeba czekać.
Ze szpitala otrzymasz zawiadomienie o terminie przyjęcia. Jeżeli
potrzebujesz obecności tłumacza podczas wizyty u lekarza, musisz
poinformować o tym szpital.
Przyjęcia są czasem wyznaczone w szpitalu innym niż najbliższy Twojego
miejsca zamieszkania. Jeżeli jednak posadasz HC2, możesz otrzymać pomoc
w sfinansowaniu podróży.
Książeczka pacjenta
Jeżeli otrzymałeś/otrzymałaś niebieską książeczkę pacjenta (Patient Held
Record), weź ją ze sobą na każdy termin u lekarza czy pielęgniarki.
Informacje zawarte w tej książeczce są przeznaczone dla Ciebie i personelu
służby zdrowia. Nikt inny nie ma prawa dostępu do tej książeczki.
Kto jeszcze może mi pomóc?
Leki
Jeżeli Twój lekarz chce, abyś przyjmował(a) leki, wypisze receptę. Z receptą
pójdź do apteki. Aby otrzymać bezpłatne leki, potrzebujesz formularza HC2.
Aptekarz może udzielić porady na temat leczenia pomniejszych dolegliwości.
Niektóre leki można kupić bez recepty, m.in. określone środki przeciwbólowe i
na kaszel.
Opieka dentystyczna
Jeżeli masz problemy z zębami, udaj się do dentysty. Aby móc leczyć się w
ramach świadczeń NHS musisz się tam najpierw zarejestrować. W razie
trudności z zarejestrowaniem się u dentysty skontaktuj się z NHS Direct lub
lokalnym Primary Care Trust.
Wzrok
Jeżeli zachodzi potrzeba zbadania wzroku lub potrzebujesz nowe okulary,
uzgodnij termin wizyty u optyka. Sklepy optyczne znajdują się w większości
centrów miast. Formularz HC2 pokrywa koszt badania wzroku i niektóre typy
okularów. Zapytaj o to optyka.
Co robić kiedy miejscowa przychodnia lekarskie jest zamknięta?
Przychodnie lekarskie są na ogół otwarte od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.30 – 18.30. Poza godzinami otwarcia – w nocy, soboty, niedziele
lub święta – pomoc medyczną można uzyskać w przypadkach nagłych, gdy
nie można czekać na ponowne otwarcie przychodni.
W celu otrzymania pomocy w takich przypadkach należy zadzwonić pod
numer podany poniżej. Otrzymasz poradę telefonicznie, zostaniesz
wezwany(a) do przychodni, albo członek personelu medycznego przyjdzie do
Ciebie do domu.
W celu otrzymania pomocy medycznej poza godzinami otwarcia przychodni
oraz w celu otrzymania porady medycznej możesz zatelefonować do NHS
Direct pod nr 0845 46 47. Połączenie za pośrednictwem telefonu
stacjonarnego, np. z budki telefonicznej, jest o wiele tańsze niż przy użyciu
telefonu komórkowego.
Jeżeli nie mówisz po angielsku, NHS Direct i infolinia poza godzinami
otwarcia przychodni mogą zaaranżować pośrednictwo tłumacza. Zaraz po
połączeniu wymień po angielsku nazwę języka, w którym chciał(a)być
rozmawiać. Jeżeli nie mówisz w ogóle po angielsku, poproś o połączenie
znajomego, członka rodziny lub pracownika socjalnego i poczekaj przy
telefonie do zgłoszenia się tłumacza. Zostaniesz poproszony(a) o podanie
kilku informacji, takich jak nazwisko i adres. Są to istotne dane, nie będą one
przekazywane nikomu innemu.
Aby uzyskać poradę medyczną zadzwoń do NHS Direct: 0845 46 47
Aby się skontaktować z lokalnym punktem pomocy telefonicznej poza
godzinami otwarcia przychodni, zadzwoń:
Co robić w nagłych przypadkach
W nagłym przypadku, tj. gdy Ty lub ktoś, z kim jesteś, ma(sz) poważny
problem zdrowotny i nie może(sz) czekać do otwarcia przychodni, możesz
zadzwonić pod bezpłatny numer 999 po pogotowie lub udać się do
najbliższego szpitala na oddział pomocy doraźnej (Accident and Emergency
Department). Jednak pamiętaj, że z tej pomocy należy korzystać wyłącznie w
nagłych wypadkach. Nie zwracaj się na ten oddział z pomniejszymi
problemami zdrowotnymi.
ABOUT THE NHS
POLISH
OCTOBER 2005
HEALTH & HOUSING. UNIT 39 CONCOURSE HOUSE
DEWSBURY ROAD LEEDS LS11 7DF
T. 0113 2770999 F. 0113 2704753
email <1kelvin@healthandhousing.org>
Dane kontaktowe lokalnego lekarza rodzinnego lub zespołu ds.
zdrowotnych dla ubiegających się o azyl:

Opening Times

 • Monday
  08:00am to 06:30pm
 • Tuesday
  08:00am to 06:30pm
 • Wednesday
  08:00am to 06:30pm
 • Thursday
  08:00am to 06:30pm
 • Friday
  08:00am to 06:30pm
 • Saturday
  CLOSED
 • Sunday
  CLOSED
NHS A-Z Conditions
Find Local Services
Live Well