Somerville Medical Centre

69 Gorsey Lane, Wallasey, Merseyside, CH44 4AA

Telephone: 0151 638 9333

cmicb-wi.gatekeeperN85024@nhs.net

Sorry, we're closed

Lithuanian

VALSTYBINĖ SVEIKATOS TARNYBA
THE NATIONAL HEALTH SERVICE
Šis biuletenis paaiškina, kaip Valstybinė Sveikatos Tarnyba/National Health
Service (VST/NHS) veikia Jungtinėje Karalystėje (UK).
Valstybinė Sveikatos Tarnyba (NHS) teikia sveikatos paslaugas Jungtinėje Karalystėje
ir biudžetas skiriamas iš mokesčių. Politinio prieglobsčio ieškotojai turi teisę
nemokamai naudotis VST paslaugomis kol jų byla nagrinėjama arba peržiūrima. Norint
gauti vaistus, dantų gydymą, akių testus ir kai kuriais atvejais akinius nemokamai,
Jums reikia užpildyti HC2 formą, kurią galima gauti iš Valstybinės Politinio Prieglobsčio
Paramos Tarnybos/National Asylum Support Service (VPPPT/NASS) arba iš vaistinės.
Nei vienas iš VST/NHS darbuotojų, įskaitant gydytojus, seseles ir vertėjus, neperduos
jokios informacijos kitiems asmenims arba organizacijoms be Jūsų sutikimo. Visa
medicinos rūpybos sistema išsaugo privatumą ir neturi jokios įtakos Jūsų politinio
prieglobsčio bylos sprendimui.
Kas rūpinasi mano sveikata?
Jei Jūs sergate arba esate susirūpinęs savo arba bet kurio savo šeimos nario sveikata,
Jūs turėtumėte apsilankyti pas vietos gydytoją, vadinamą Bendrosios Praktikos
Gydytoju/General Practitioner (BPG/GP). Jo klinika yra vadinama “Ambulatorija”
(Surgery) arba “Sveikatos Centru” (Health Centre).
Jūs turėtumėte užsiregistruoti pas BPG kaip galima greičiau tam, kad Jums būtų
suteikta reikiama medicines pagalba. Tam, kad prisiregistruoti, Jūs turite nurodyti savo
vardą, gimimo datą, ir, jei turite, telefono numerį.
Rūpybos darbuotojas, padėjęs Jums persikraustyti į Jūsų butą, turi žinoti, kas
reikalinga užsiregistravimui.
Kai kurie BPG prašo visų naujų pacientų praeiti sveikatos patikrinimą. Jį dažniausiai
atlieka seselė. Tai labia svarbu atlikti netgi tuo atveju, jeigu jaučiatės esąs sveikas.
Jeigu ambulatorijoje atsisakytų Jus registruoti, galite kreiptis į vietinį Pirminės Sveikatos
Pagalbos Centrą (Primary Care Trust) su prašymu, kad jis Jus priskirtų kuriai nors
ambulatorijai.
Kaip užsiregistruoti priėmimui?
Prieš apsilankant pas savo gydytoją arba seselę ambulatorijoje, jums reikia
užsiregistruoti. Tai Jūs galite padaryti telefonu arba apsilankydami ambulatorijoje. Jūs
galite prašyti, kad Jus priimtų vyras arba moteris (gydytoja arba seselė), bet ne visada
ambulatorija turi galimybę į tai atsižvelgti.
Jei problema nėra skubi, gali tekti laukti keletą dienų. Jeigu Jūs manote, kad Jums
reikia skubios gydytojo apžiūros, turite pasakyti apie tai registruojantis. Jeigu atvejas
bus ivertintas kaip reikalaujantis skubios gydytojo apžiūros, būsite priimtas/a tą pačią
dieną. Jeigu gydytojas nuspręs, kad Jūsų būklė yra per sunki, kad pats ateitumėte iki
ambulatorijos, jis pats aplankys Jus namuose. Gydytojo konsultacijos paprastai tęsiasi
5-10 minučių. Kiekvieną šeimos narį, norintį gydytojo konsultacijos, Jums reikia
užregistruoti atskirai.
Pasirūpinkite į konsultaciją atvykti laiku, o jei atvykti negalite, paskambinkite ir
praneškite apie tai.
Jei aš nekalbu angliškai?
Jei Jums reikalingas vertėjas, Jūs turite apie tai pranešti registracijoje tuomet, kai
tariatės dėl konsultacijos. Informuokite ten dirbančius kuria kalba kalbate ir jie
pasirūpins, kad vertėjas atvyktų į konsultaciją arba vertėjautų telefonu. Yra svarbu, kad
Jūs ir Jūsų gydytojas suprastumėte vienas kitą. Tai būtina tam, kad jis teisingai
nustatytų diagnozę.
Kas dar dirba kartu su mano BPG?
• Seselės (Nurses)Jungtinėje Karalystėje (UK) yra labai aukštos profesinės
kvalifikacijos. Jos teikia daug su sveikata susijusių paslaugų, įskaitant skiepus,
pataria dėl kontraceptinių priemonių, lėtinių susirgimų, tokių kaip diabeto, o taip pat
duoda bendro pobūdžio su sveikata susijusius patarimus.
• Akušerės (Midwives) rūpinasi nėščiomis moterimis ir jų naujagimiais. Priežiūra iki
gymdymo vadinama “priešgimdymine”, o po – “pogimdymine”.
• Sveikatos prižiūrėtojai (Health Visitors) yra seselės, kurios specializuojasi vaikų ir jų
tėvų sveikatos rūpyba, padeda žmonėms išlikti sveikiems. Jos gali aplankyti Jus
Jūsų namuose.
Jei reikia gydytojo specialisto (specialist doctor) pagalbos?
Kokią pagalbą Jums suteikti, ar Jums reikia specialisto konsultacijos ir ar Jums reikia
vykti į ligoninę paprastai nusprendžia Jūsų BPG. Norint gauti gydytojo-specialisto
konsultaciją Jungtinėje Karalystėje, visi turi laukti savo eilės.
Ligoninė Jus informuos apie konsultacijos laiką ir kitas detales susijusias su ja. Jei
Jums reikalingas vertėjas, Jūs turite iš anksto pranešti apie tai ligoninei.
Jeigu ligoninės konsultacija yra toli nuo Jūsų gyvenamosios vietos, bet Jūs turite HC2
formą, Jūsų kelionės išlaidos turėtų būti padengtos.
Paciento laikomos kortelės (Patient Held Records)
Jei Jums buvo išduota Paciento laikoma kortelė/Patient Held Record (mėlyna
knyga/blue book), prašome ją turėti su savimi kiekvieną kartą, kai einate pas gydytoją
ar seselę. Informacija, esanti šioje kortelėje yra skirta Jums ir VST (NHS)
darbuotojams. Daugiau niekas neturi teisės skaityti tos knygos.
Kas dar man gali padėti?
Dėl vaistų
Jei Jūsų gydytojas nuspręs, jog Jums reikia vaistų, jis išrašys Jums receptą. Nuneškite
receptą į vaistinę. Kad gautumėte vaistus nemokamai, Jums reikia HC2 formos.
Nedidelių sveikatos sutirkimų atveju, patarimą dėl gydymo gali suteikti vaistininkas. Kai
kurie vaistai, įskaitant vaistus nuo skausmo ir kosulio, vaistinėje gali būti įsigyti be
recepto.
Dėl dantų
Jei turite problemų su dantimis, Jums reikia apsilankyti pas savo dantistą. Tam, kad
gautumėte VST dantų gydymą, Jums reikia užsiregistruoti pas dantistą. Jei turite
prisiregistravimo pas dantistą problemų, galite kreiptis į VST “Tiesiogiai” (NHS Direct)
tarnybą arba į vietinį Pirminės Sveikatos Pagalbos Centrą.
Dėl regėjimo
Jeigu Jums reikia pasitikrinti regėjimą arba Jums reikia naujų akinių, Jums reikia
užsiregistruoti priėmimui pas akių specialistą akinių parduotuvėje. Paprastai akinių
parduotuvės yra įsikūrusios miesto centre. HC2 forma padės padengti išlaidas
susijusias su regos patikrinimu ir kai kurių akinių įsigijimu (apie tai paklauskite akių
specialisto).
Kuomet Jūsų ambulatorija yra uždaryta
Ambulatorijos paprastai dirba pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.30 iki 18.30. Kitu
laiku – naktį, šeštadieniais, sekmadieniais ar švenčių dienomis – medicines pagalba
yra teikiama tik iškilus neatidėliotinoms sveikatos problemoms.
Dėl tokios pagalbos Jūs galite skambinti vietinei nedarbo valandų tarnybai (out-ofhours service) (numeris nurodytas žemiau) ir Jums bus suteiktas patarimas telefonu.
Jūsų gali paprašyti apsilankyti ambulatorijoje arba medicinos darbuotojas gali nuspręsti
pats apsilankyti Jūsų namuose.
Jūs taip pat galite paskambinti VST “Tiesiogiai” numeriu 0845 46 47 dėl patarimo
sveikatos klausimais arba dėl medicininės paramos, kuomet Jūsų ambulatorija
uždaryta. Bus daug pigiau, jeigu naudositės telefono linija, o ne mobiliu telefonu.
Jei Jūs nekalbate angliškai, “VST Tiesiogiai” ir “Nedarbo Valandų” tarnyba gali
parūpinti vertėją. Pokalbio pradžioje Jūs turite pasakyti, kokia kalba Jūs pageidaujate
kalbėti. Jei Jūs išvis nekalbate angliškai, paprašykite draugo, giminaičio ar rūpybos
darbuotojo, kad paskambintų Jūsų vardu ir laukite, kol vertėjas atsilieps, prieš aptariant
problemą. Jūs būsite paprašytas pateikti keletą duomenų, tokių kaip vardas ir adresas:
ta informacija yra svarbi ir niekam kitam neperduodama.
Dėl patarimo sveikatos klausimais skambinkite “VST Tiesiogiai”: 0845 46 47
Dėl medicininės pagalbos, kuomet ambulatorija yra uždaryta, skambinkite Jūsų
vietinei “Nedarbo Valandų Tarnybai”:
Ką daryti, kuomet reikia neatidėliotinos (Emergency) pagalbos?
Neatidėliotinu atveju, kuomet Jūs ar Jūsų artimasis sunkiai suserga ir negali laukti, kol
ambulatorija atsidarys, Jūs galite kambinti tel. 999 (nemokamai) dėl greitosios
pagalbos mašinos iškvietimo, arba galite vykti į Greitosios Pagalbos Skyrių (Accident
and Emergency Department), esantį Jūsų vietinėje ligoninėje. Žinokite, jog ši pagalba
suteikiama tik neatidėliotinu atveju. Prašome nesinaudoti Greitosios pagalbos Skyriaus
paslaugomis esant nežymiems sveikatos sutrikimams.
Ambulatorijos arba vietinės politinio prieglobsčio sveikatos grupės kontakto detalės:

Opening Times

 • Monday
  08:00am to 06:30pm
 • Tuesday
  08:00am to 06:30pm
 • Wednesday
  08:00am to 06:30pm
 • Thursday
  08:00am to 06:30pm
 • Friday
  08:00am to 06:30pm
 • Saturday
  CLOSED
 • Sunday
  CLOSED
NHS A-Z Conditions
Find Local Services
Live Well