Somerville Medical Centre

69 Gorsey Lane, Wallasey, Merseyside, CH44 4AA

Telephone: 0151 638 9333

cmicb-wi.gatekeeperN85024@nhs.net

Sorry, we're closed

Bulgarian

НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СЛУЖБА
Тази брошура обяснява как работи Националната здравна служба
(НЗС) в Обединеното кралство.
Националната здравна служба осигурява здравните грижи в
Обединеното кралство и се финансира чрез данъци. Бежанците имат
право да се ползват от грижите на НЗС безплатно, докато се разглежда
тяхната молба или искане. Нужен ви е формуляр HC2, който можете да
получите от Националната служба за подкрепа на бежанците или да
намерите в аптеките. С него можете да получавате безплатни
медикаменти, стоматологично лечение, очни прегледи и някои видове
очила.
Никой от хората, работещи за НЗС, включително лекарите,
медицинските сестри и преводачите, няма да предаде никаква
информация за вас на никое друго лице или организация без вашето
разрешение. Всички медицински грижи са поверителни и не влияят
върху отсъждането по вашата молба за убежище.
Как да получа помощ за здравето си?
Ако сте болни или се притеснявате за здравето си или здравето на някой
член на своето семейство, трябва да се видите със своя местен лекар,
наречен личен лекар (General Practitioner (Общопрактикуващ) – GP).
Клиниката на вашия GP се нарича Кабинет или Здравен център.
Трябва да се регистрирате при личен лекар възможно най-бързо, за да
можете да получите медицински грижи, ако ви потрябват. За да се
регистрирате, трябва да дадете своето име, рождена дата, адрес и
телефон (ако имате такъв). Вашият социален работник, помогнал ви да
се настаните в квартирата си, ще знае местните условия за регистрация.
Някои лични лекари карат всички нови пациенти да минат здравен
преглед. Обикновено той се извършва от медицинска сестра. Важно е да
отидете на този преглед, дори ако сте добре.
Ако лекарят не иска да ви регистрира, можете да поискате от местната
Организация за основни грижи да ви назначи лекар.
Как да си уговоря час?
Обикновено преди да посетите своя лекар или някоя от медицинските
сестри в кабинета, трябва да си уговорите час лично или по телефона.
Бихте могли да поискате вие да определите пола на лекаря или
медицинската сестра, която ще ви прегледа, но това невинаги е
възможно.
Може да се наложи да изчакате няколко дни, ако случаят не е спешен.
Ако смятате, че спешно трябва да видите лекар, кажете на човека на
рецепцията, когато уговаряте часа си, и ще ви видят на същия ден, ако е
уместно. Ако лекарят сметне, че сте твърде болни да дойдете в
кабинета, той/тя може да ви посети у дома.
Уговорената среща с лекаря трае пет или десет минути. Трябва да
уговаряте отделни срещи за всеки член на семейството, който желае да
види лекаря.
Моля, елате навреме за уговорения час, а ако нямате възможност да се
явите, моля, отменете уговорката.
Ами ако не говоря английски?
Ако се нуждаете от преводач, трябва да кажете на човека на
рецепцията, когато си уговаряте час. Кажете какъв език говорите и ще ви
назначат преводач или ще се обадят на преводач по телефона. Важно е
вие и лекарят да се разбирате, за да може той/тя да постави точна
диагноза на проблема ви.
Кой друг работи с моя личен лекар?
• Медицинските сестри в Обединеното кралство са високо
квалифицирани. Те се грижат за много здравни нужди, включително
ваксинации, противозачатъчни съвети, хронични болести като
например диабет, а могат да дават и общи здравни съвети.
• Акушерките се грижат за бременните жени и техните новородени
деца. Грижите преди раждането на бебето се наричат “предродилни”,
а след раждането – “следродилни”.
• Здравните посетители са медицински сестри, специализирани в
грижата за децата и техните семейства и в това да помагат на хората
да са здрави. Те могат да дойдат на посещение в дома ви.
Ами ако трябва да се видя с лекар специалист?

Вашият личен лекар обикновено ви осигурява по-голямата част от
нужните ви здравни грижи и преценява дали имате нужда да се видите с
лекар специалист (консултант), или да отидете в болница. Всички в
Обединеното кралство трябва да чакат, за да се видят с лекар
специалист.
Болницата ще ви пише с подробности за уговорения час. Трябва да се
свържете с болницата, ако имате нужда на уговорения час да присъства
преводач.
Понякога уговореният час може да е в болница на известно разстояние
от местоживеенето ви, но можете да получите помощ за разходите по
пътуването, ако имате HC2.
Приносими от пациента картони.
Ако ви е даден Приносим от пациента картон (синя книжка), моля, носете
я със себе си всеки път, когато имате уговорен час при лекаря или
медицинската сестра. Информацията в тази книжка е за вас и
служителите на НЗС. Никой друг няма право да чете тази книжка.
Кой друг може да ми помогне?
Медикаменти
Ако лекарят ви иска да взимате лекарства, той/тя ще ви напише рецепта.
Занесете рецептата в аптека или дрогерия. За да получите безплатна
рецепта ви трябва вашият формуляр HC2. Аптекарят може да ви даде
съвет за лечението или за дребни здравни проблеми. Някои лекарства
могат да се купуват от аптекаря без рецепта, като това включва някои
болкоуспокояващи и лекарства за кашлица
Стоматологични грижи
Ако имате проблем със зъбите, трябва да видите зъболекар. За да
получите стоматологично лечение от НЗС, трябва да се регистрирате
при зъболекар. Ако имате проблем с регистрацията при зъболекар,
можете да се свържете с пряката линия на НЗС или местната
Организация за основни грижи.
Зрение
Ако имате нужда от очен преглед или нови очила, уговорете си час при
оптик. Оптиците имат магазини в центъра на повечето градове.
Формулярът HC2 покрива цената на очния преглед и някои очила –
попитайте оптика за подробности.
Когато кабинетът на личния ви лекар е затворен
Кабинетите на личните лекари обикновено работят от 08:30 до 18:30 в
делничните дни. По всяко друго време – нощем, в събота или неделя и
на национални празници – е достъпна медицинска помощ за здравни
проблеми, които не търпят отлагане докато кабинетът на личния лекар
отвори.
За да получите помощ, можете да се обадите на местната служба в
извънработно време на номера, посочен отдолу, и да получите съвет по
телефона. Може да ви кажат да посетите кабинет на общопрактикуващ
лекар, или да получите посещение от професионален медик у дома си.
Също така можете да се обадите на прекия телефон на НЗС 0845 46 47
за здравни съвети или за медицинска помощ, когато кабинетът на лекаря
ви е затворен. Ще струва много по-малко да използвате стационарен
телефон, например от улична будка, отколкото мобилен телефон.
Ако не говорите английски, пряката линия на НЗС и службите в
извънработно време могат да ви уредят преводач. Трябва само да
кажете на английски езика, който предпочитате да използвате, в
началото на телефонното си обаждане. Ако не говорите никакъв
английски, помолете приятел, роднина или социален работник да се
обади вместо вас и изчакайте, докато на линията се появи преводач,
преди да опишете проблема си. Ще ви питат за някои подробности като
името и адреса ви: тази информация е важна и не се споделя с никой
друг.
Какво да правим при спешен случай
При спешен случай, ако вие или някой с вас стане тежко болен и не
може да изчака до отварянето на кабинета на личния лекар, можете да
позвъните на 999 (безплатен телефон) за линейка, или да отидете в
отделение “Злополуки и спешни случаи” на местната си болница. Знайте
обаче, че тази служба е само за спешни случаи. Не използвайте
отделение “Злополуки и спешни случаи” за дребни медицински
проблеми.
ABOUT THE NHS
BULGARIAN
OCTOBER 2005
HEALTH & HOUSING RESOURCES. UNIT 39 CONCOURSE HOUSE
DEWSBURY ROAD LEEDS LS11 7DF
T. 0113 2770999 F. 0113 2704753
email <1kelvin@healthandhousing.org>
Подробности за връзка с личен лекар или местния екип по здравето

Opening Times

 • Monday
  08:00am to 06:30pm
 • Tuesday
  08:00am to 06:30pm
 • Wednesday
  08:00am to 06:30pm
 • Thursday
  08:00am to 06:30pm
 • Friday
  08:00am to 06:30pm
 • Saturday
  CLOSED
 • Sunday
  CLOSED
NHS A-Z Conditions
Find Local Services
Live Well