Somerville Medical Centre

69 Gorsey Lane, Wallasey, Merseyside, CH44 4AA

Telephone: 0151 638 9333

cmicb-wi.gatekeeperN85024@nhs.net

Sorry, we're closed

Begali

hu fqkpfkl gylJ wkhK&w

(THE NATIONAL HEALTH SERVICE)

\i lQZglnhn iTgx gd fqkpfkl gylJ wkhK&w hxKkgb xko xgj dk bqk#qk xjgb[ fqkpfkl gylJ wkhK&w iTgx gd wÅkWyq gwbk a]ukf xgj Jkgx \bY ofmg}j nqkgXwj nkxkr \j bqrKkj byf xjk yr[ gRwxl bqhXd \gugp \gw jkoßfhdx ckp]r (\qkwkilks wQxkw&) gvgr ckgbuf xgj, dkykjkC dkykguj ckgbuf hbgbvfkHQf Jkxk cbWykr bk ckgbuf ckaQgl Jkxk cbWykr, \f\iv\w \j wÅkWyqgwbk hbfksÜglq gagd akgj[ \j ofq ckafkj ujxkj ygb \xhn HC1 Zs&, Rk fqkpfkl \qkwkilks wkgak&n wkhK&w (NASS) wjbjky xgj Jkgx, bk ckahf Zkgs&wQ gJgxC \ Zs& gagd akgjf[ hbfksÜglq ÖÞH, uÚkgdj hvhxEwk, v^’ ajQ^k C hxe’ hxe’ vpsk hbfksÜglq akCrkj ofq ckafkgx \i Zs& aÜj} xjgd ygb[ \f,\iv,\w \j ofq Rkjk xko xgjf gRsf tkXdkj, fkw& \bY iFnkjga]nkj (gukKkÞQ) dkguj gxyi ckafkj cf’shd bqdQd ckafkj gxkf dJq cfq gxkf bqhXd bk wYWykj xkge wjbjky xjgbfk[ wxl a]xkj wÅkWyq gwbki cdqFd gmkafQr \bY dk ckafkj \qkwkilks ckgbugfj bqkakgj gxkf a]Kkb gZlgbfk[ ckahf hx Kkgb ckafkj wÅkgWyqj bqkakgj wkykRq akgbf? Rhu ckahf cw’Wy Jkgxf bk hfgoj bk ahjbkgjj cfq xkgjk wÅkWyq hbÞgr ckafkj hvFdk Jkgx , dgb ckafkj Thvd ygb WykfQr tkXdkgjj xkge RkCrk[ Rkgujgx hoha (gofkgjl a]qkxhnpfkj ) blk yr[ hoha \j hxÇhfxgx wko&kjQ bk gylJ gwFnkj blk yr[ ckafkj Thvd ygb Rd dk_kdh_ wSKb \xof hoha \j wkgJ ckafkj fks gjho{nkj xjk Rkgd a]grkof ygl ckahf wÅkWyqhbÞrx gwbk gagd akgjf[ gjho{nkj xjkj ofq ckafkj fks, oFs dkhj#, hNxkfk \bY Rhu gnhlgZkf Jkgx dgb gnhlgZkf fsÅj hugd ygb[ ckafkj wkgakn& Crkx&kj gR ckafkgx bkwkr TNkj bqkakgj wkykRq xjge gw \bqkakgj ckafkgx wkykRq xjgd akgj[ gxkf gxkf hoha fd’f gjkmQguj ofq wÅkWyq ajQ^kj bqbWyk xgj Jkgx[ wkHkj}d \xof fkw& \i wÅkWyq ajQ^k xgj Jkgx[ \hn #’bi m’j!dÅaÜ}& gR, \sfhx Rhu ckahf wSaÜ}& w’WyC Jkgxf db’C ckahf cbpqi \i \qkagrFngsgFn Rkgbf[ Rhu gxkf hohaj a]qkxhnp ckafkj fks gjho{nkj fk xgj, dgb ckahf WykfQr a]kiskjQ gxrkj n]k{ngx cfq gxkf a]qkxhngpj wkgJ ckafkj fks gjho{nkj xjkj ofq hogOw xjgd akgjf[ ckahf hx Kkgb \qkagrFngsFn xjgd akjgbf? ckahf Rhu tkXdkj bk fkgw&j wkgJ gu#k xjgd vkf dgb wkHkj}d aÜgb& ckafkgx hfgo hmgr bk gnhlgZkgfj skHqgs \qkagrFngsFn xjgd ygb[ ckahf ckafkj aeFusd \xof shylk bk a’j!Þ tkXdkj bk fkgw&j wkgJ gu#k xjkj cf’gjkH xjgd akgjf, RhuC iyk wbwsr wSKb yrfk[ oj!jQ fr \sf gxkf \qkgarFngsgFnj ofq ckafkgx yrd xgrx huf cga^k xjgd ygb[ Rhu ckahf sgf xgj oj!jQ hKhDgd ckafkj tkXdkgjj xkge RkCrkj a]grkof ckge dgb \qkagrFngsFn xjkj wsr dk hjgwaphf{ngx bl’f \bY a]grkof ygl ckafkgx gwhufi tkXdkj gu#gb[ Rhu tkXdkj sgf xgj ckahf m’j!djKkgb cw’Wy C wko&kjQgd ckwgd akjgbffk dgb tkXdkj hfgoi ckafkj bkwkr gRgr ckafkgx gug# ckwgb[ tkXdkgjj wkgJ ckafkj \qkagrFngsgFnj wsrwQsk ygb aÚkv gJgx up hshfn[ Rhu ckafkj ahjbkgjj cfq gxkf wuwq tkXdkj gu#kgd vkr dgb dkj ofq cklkukKkgb \qkagrFngsFn xjkj a]grkof ygb[ urk xgj hfhPvd xjgbf gR, ckahf RJkwsgr \qkagrFngsgFn TahWyd Jkxgbf \bY Rhu gxkf xkjg} ckahf TahWyd fk Jkxgd akgjf dgb cf’m]y xgj wko&kjQgd gZkf xgj ckafkj \qkagrFngsFn bkhdl xjgbf[ Rhu ckahf iYgjoQgd xJk fk blgd akgjf dkygl hx xjgd ygb? Rhu ckafkj \xof iFnkjga]nkgjj a]grkof yr dgb \qkagrFngsFn xjkj wsr dk hjgwaphf{ngx blgbf[ ckahf gxkf KkÞkr xJk bglf dkC dkgx bl’f[ dgb hdhf ckafkj ofq \xof iFnkjga]nkgjj bqbWyk xjgb bk gnhlgZkgfj skHqgs \xof iFnkjga]nkgjj wkykRq akCrkj bgFukbWd xjgb[ \hn cdqFd m’j!dÅaÜ}& gR ckahf C ckafkj tkXdkj \gx cajgx b’Ñgd akjgbf[ dgb tkXdkj whNx Kkgb ckafkj gjkm Hjgd akjgb[ hoha \j wkgJ ckj gx gx xko xgj? • fkw&m} iTgx gd fkw&jk cdqFd TVvskgfj gn]hfY (a]hp^}) gagr Jkgxf[ fkgw&jk wÅkWyq gwbkj cgfx hxe’i gu#kp’fk xgj Rkj sgHq cFdK&’Xd ckge hnxk gurk, oFshfrF|g}j bqkakgj Tagup gurk, uQM&WykrQ gjkm gRsf, tkrgbhnw \bY dkjk wÅkWyq hbÞrx wkHkj} TagupC hugr Jkgx[ • hstCrkiZm} mK&bdQ shylk C wuqokd hpp’guj gu#kp’fk xgj[ ogFsj ckgmj gwbkgx blk yr ä\qkhFn-gfnklå C ogFsj agjj gwbkgx blk yr ägak{n-gfnklå[ • gylJ hKhonjw yglk hbgpÞKkgb a]hp^}a]kAd fkw& Rkjk hpp’ C ahjbkgjj gwbk xgj \bY ofwkHkj}gx w’Wy Jkxgd wkykRq xgj[ dkjk ckafkgx gu#kp’fk xjkj ofq ckafkj bk_Qgd ckwgd akgj[ Rhu ckahf gxkf hbgpÞO tkXdkj gu#kgd vkf? wkHkj}d ckafkj hoha ckafkj chHxkYp wÅkWyqgwbk a]ukf xjgb \bY gwi hNx xjgb ckafkj gxkf hbgpÞO hvhxEwx (xfwqklgnFn) gu#kgfkj a]grkof ckge hxfk[ cJbk ckafkj ykwakdkgl RkCrkj a]grkof ckge hxfk[ iTgx gd xfwqklgnFngx gu#kgfkj ofq wbkigx hxe’ wsr cga^k xjgd yr[ ykwakdkl ckafkgx hvhN hlg# \qkagrFngsgFnj bqkakgj hbWdkhjd okfkgb[ ckahf Rhu ckafkj \qkagrFngsgFnj wsgr \xof iFnkjga]nkj vkf dgb cbpqi ykwakdkglj wkgJ gRkmkgRkm xjgbf[ ykwakdkglj \qkagrFngsFn gxkf gxkf wsr \sf gxkf ykwakdkgl ygd akgj Rk ckafkj bkwWykf gJgx gbp hxe’ u’gj cbhWyd[ Rhu ckafkj HC2 Zs& Jkgx dgb ckahf Rkdkrkgdj #jgvj bqkakgj wkykRq gagd akgjf[ gjkmQj xkge jh^d gjxt&w ckafkgx Rhu \xhn gagpFn gyLt gjxt& (bÇ! b’x) gurk yr dgb a]hdbkji tkXdkj bk fkgw&j wkgJ \qkagrFngsgFnj wsr dk urk xgj wkgJ hfgr Rkgbf[ \i bigd gR wb dJq ckge dk ckafkj hfgoj C \f\iv\w \j WnkZguj okfkj ofq[ cfq xkgjk \i bigd jh^d dJq okfkj chHxkj fki cfqkfq xkjk ckskgx wkykRq xjgd akgj? ÖÞH ckafkj tkXdkj Rhu sgf xgj ckafkj ÖÞH #kbkj ujxkj ckge dgb hdhf \xhn ga]whx]apf hlg# hugbf[ \i ga]whx]apfhn \xhn gxhs{n bk Zkgs&wQgd hfgr Rkf[ hbfksÜglq ÖÞH gagd ygl cbpqi ckafkj HC2 Zs& Jkxgd ygb[ gekn#kgnk wÅkWyq wswqkr Zks&khw{n ckafkgx Tagup hugd akgj[ hxe’ hxe’ ÖÞH Zkgs&wQ gJgx ga]whx]apf ek_kC gxfk Rkr[ gRsf hxe’ bqJkfkpx C xkhpj ÖÞH[ uÚkgdj hvhxEwk ckahf Rhu uÚkgdj gxkf wswqkr gKkgmf dgb ckahf \xof gthFn{ngx gu#kgbf[ \f\iv\w \j uÚkgdj hvhxEwk akCrkj ofq ckafkgx \xof gthFng{nj wkgJ gjho{nkj ygd ygb[ Rhu gxkf gthFng{nj wkgJ gjho{nkj ygd ckafkj gxkf cw’hbHk yr dgb ckahf \f\iv\w tkigjXn bk a]kiskjQ gxrkj n]kg{nj wkgJ gRkmkgRkm xjgd akgjf[ gvkg#j u~h{nphXd ckafkj Rhu gvk# ajQ^k xjkj bk fd’f vpskj ujxkj yr dgb \xof cahnhprkgfj wkgJ \qkagrFngsFn xgj gu#k xj!f[ chHxkYp pygjj gxFu]Wygli dkguj gukxkf jgrge[ HC2 Zs& Jkxgl hbfksÜglq gvk# ajQ^k xjkgfk Rkgb \bY hxe’ hxe’ vpskC hbfksÜglq akCrk Rkgb[ \bqkakgj ckahf cahnhprkfgx hogOw xjgd akgjf[ R#f ckafkj hoha \j wko&kjQ bFH Jkxgb hoha \j wko&kjQ wkHkj}d gwksbkj ygd p’x]bkj aR&Fd wxkl 8:30 gJgx hbxkl 6:30 aR&Fd g#klk Jkgx[ cfq gxkf wsr gRsf jkgd, phf bk jhbbkj \bY wjxkjQ e’hnj hufm’hlgd cfq gxkf wÅkWyq wswqk ygl, Rkj ofq wko&kjQ g#klk aR&Fd cga^k xjk Rkgbfk gwg^g| tkXdkjQ wkykRq akCrkj bqbWyk ckge[ \jxs g^g| wkykRq akCrkj ofq ckahf fQgv gurk fsÅgj ckafkj \lkxkj ckTn cZ ykTrkj (hfH&khjd wsgrj bkigj) wkhK&gwj wgÌ gnhlgZkgf gRkmkgRkm xjgd akgjf[ ckafkgx yrd dkjk gxkf hohaj wko&kjQj hNxkfk C wsr hugr gw#kgf gu#k xjkj ofq blgd akgj, bk tkXdkjQ gapkj wkgJ oh_d gxT ckafkj bkwkr ckwgd akgjf[ R#f wkok&jQ bFH Jkgx d#f ckafkj gxkf hvhxEwkj ujxkj ygl bk wÅkWyq hbÞrx Tagugpj ofq ckahf \f\iv\w tkigjXn \ 0845 46 47 fsÅgj gZkf xjgd akgjf[ \i gZkf xjkj ofq Rhu ckahf lqkFtlkif bqbykj xgjf dgb #jv xs a_gb[ Tukyj}wÅj!a gskbkil gnhlgZkf gJgx gZkf xjkj gvgr akbhlx gnhlgZkf bqbykj xjgl[ Rhu ckahf iYgjoQgd xJk fk blgd akgjf dgb \f\iv\w tkigjXn \bY ckTn cZ ckTrkj wkhK&w \xof iFnkjga]nkgjj bqbWyk xjgd akgj[ ckafkj gnhlgZkf xglj p’j!gdi iYgjoQgd p’HÜ \n’x’ blgd ygb gR ckahf gxkf KkÞkr xJk bglf[ ckahf Rhu \xusi iYgjoQ fk okgff dgb ckafkj bFH’, ckdÁQr bk wkgakn& Crkx&kjgx ckafkj a^ ygr iYgjoQ xJk blkj ofq bl’f \bY ckafkj wswqk blkj ckgm aR&Fd \xof iFnkjga]nkgjj ofq cga^k xj!f[ ckafkgx yrd hxe’ a]Pf hogOw xjk ygb gRsf ckafkj fks hNxkfk: \i dJqm’hl cdqFd m’j!dÅaÜ}& \bY dk ckj cfq xkTgx gurk ygbfk[ \f\iv\w tkigjXn \j wÅkWyq hbÞrx Tagugpj ofq gRkmkgRkm xj!f 0845 46 47 hohaj wko&kjQ R#f bFH Jkgx d#f hvhxEwk hbÞrx wkykRq akCrkj ofq ckafkj \lkxkj ckTn cZ wkhK&gwj wkgJ gRkmkgRkm xj!f \i fsÅgj:- oj!jQ ahjhWyhdgd hx xjgd ygb oj!jQ ahjhWyhdgd (iskgo&FwQ), Rhu ckahf cJbk ckafkj wkgJj gxT m’j!dj cw’Wy ygr ag_f \bY hoha \j wkok&jQ g#klk aR&Fd cga^k wSKb fk yr, dgb ckahf 999 (hbfksÜglq) \ gnhlgZkf xgj \qksb’glFw tkxgd akgjf bk wjkwhj ckafkj \lkxkj ykwakdkglj \qkhXwgtFn \Ft iskgo&FwQ hbKkgm gRgd akgjf[ Rki yTx \i gwbk p’HÜsk| oj!jQ ahjhWyhdj ofq[ gekn#kgnk wÅkWyq wswqkj ofq ykwakdkglj iskgo&FwQ wkhK&w bqbykj xjgbffk[ ckafkj \lkxkj hoha bk \qkwkilks gylJ nQgsj wkgJ gRkmkgRkgmj hNxkfk:

Opening Times

 • Monday
  08:00am to 06:30pm
 • Tuesday
  08:00am to 06:30pm
 • Wednesday
  08:00am to 06:30pm
 • Thursday
  08:00am to 06:30pm
 • Friday
  08:00am to 06:30pm
 • Saturday
  CLOSED
 • Sunday
  CLOSED
NHS A-Z Conditions
Find Local Services
Live Well